Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży towarów realizowanych przez sklep internetowy

 1. Wstęp
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów realizowanych przez Sklep Internetowy Muzeum Warszawy pod adresem www.sklep.muzeumwarszawy.pl (dalej Sklep Internetowy) prowadzony przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, (adres: Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK / 8 /2000 /SPW.
 3. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Warszawy.
 4. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zakup, marketing towarów ze sklepu internetowego Muzeum Warszawy lub usług Muzeum Warszawy oraz przechowywanie danych o transakcjach do celów podatkowych.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

5.Regulamin określa zasady realizowania sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 1. Zasady realizacji zamówienia
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się na stronie www.sklep.muzeumwarszawy.pl
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem sklepu a Muzeum Warszawy.
 4. Klient wybiera towar z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.sklep.muzeumwarszawy.pl i składa zamówienie na w/w formularzu.
 5. Zamówienia są przyjmowane do realizacji za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej www.sklep.muzeumwarszawy.pl. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, potwierdzająca istotne warunki zamówienia oraz to, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Realizacja zamówienia przy formie płatności przelewem następuje po wpłaceniu przez Klienta na konto Muzeum Warszawy opłaty obejmującej cenę zakupionych produktów i koszt dostawy. Zamówienia wysyłkowe realizowane są w dni: wtorek - piątek, od 9.00 do 15.00
 7. Realizacja zamówienia przy wybranej formie płatności "płatność elektroniczna" dokonywana jest w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności ePrzelewy i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca na stronę internetową sklepu. Minimalna kwota zamówienia w przypadku płatności elektronicznej wynosi 25 zł.
 8. Informacja o cenie towaru podawana na stronie www.sklep.muzeumwarszawy.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
 9. Ceny towarów umieszczone na stronie www.sklep.muzeumwarszawy.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT. Cena nie obejmuje natomiast kosztów dostawy.
 10. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

 11. Przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedającym a kupującym jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).III. Dostawa i formy płatności

 1. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych. Po tym terminie - w przypadku nie wpłynięcia wymaganej kwoty na konto muzeum Warszawy - zamówienie będzie anulowane.

Średni czas oczekiwania na przesyłkę realizowaną przez Pocztę Polską to 2-3 dni robocze, a przez firmy kurierskie to 1-2 dni robocze. W przypadku trudności z realizacją, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 1. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

- przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Muzeum Warszawy (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Nr rachunku bankowego: 93 1240 1040 1111 0010 6063 0967


                Dane konta dla przelewów zagranicznych:

                Muzeum Warszawy
                Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

                Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN:
                PL 93 1240 1040 1111 0010 6063 0967

                Międzynarodowy numer banku BIC (SWIFT-Code):
                PKOPPLPW

- gotówką, lub kartą - przy odbiorze osobistym w Księgarni i Sklepie Muzeum Warszawy:

 

Rynek Starego Miasta 42, 00-272 Warszawa. Odbiór osobisty realizowany w siedzibie głównej Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28 - 42.

 

- Za pomocą płatności elektronicznych: eCard - kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

  Minimalna kwota płatności elektronicznej wynosi 25 zł.
  Jest to najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem
  Internetu. Cały proces odbywać się będzie szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. 


 1. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta. Dokonując zakupu w sklepie Kupujący automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Życzenie dot. wystawienia faktury VAT prosimy wpisać w formularz zamówienia w polu "Dodatkowe informacje" (znajdującym się pod "Danymi adresowymi"), koniecznie podając numer NIP oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.

 2. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
 3. Odstąpienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.sklep.muzeumwarszawy.pl, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony, zmieniony, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą (lub paragonem - jeśli faktura nie była wystawiona). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. W celu dokonania zwrotu kupujący powinien skontaktować się ze sklepem Muzeum Warszawy mailowo lub telefonicznie (sklep.mw@sklep.muzeumwarszawy.pl i poinformować o zamiarze zwrotu towaru, (tel. 22 2774386, 22 2774401), następnie odesłać produkt przesyłką pocztową na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (z dopiskiem: "zwrot towaru/odstąpienie - Sklep Internetowy Muzeum Warszawy").  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów jego wysyłki do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 1. Reklamacja

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi jego niezgodność z umową, to w celu dokonania jego reklamacji powinien skontaktować się ze sklepem Muzeum Warszawy mailowo lub telefonicznie (sklep.mw@sklep.muzeumwarszawy.pl , tel. 22 2774386), następnie produkt odesłać przesyłką pocztową na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (z dopiskiem: "reklamacja - Sklep Internetowy Muzeum Warszawy"). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę, (lub paragon - jeśli faktura nie była wystawiona) oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Po 7 dniach od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 

W przypadku zwrotu towaru, który był zapłacony karta płatniczą zwrot następuje na tą samą kartę płatniczą, którą towar był opłacony.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Muzeum Warszawy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności sklepu internetowego.

 

Zakładka Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392.
 • Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy zakupu towarów i ich dostawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- realizacji obowiązków nałożonych na Administratora (np. jednolitego pliku kontrolnego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- realizacji prawa Administratora w przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- otrzymywania newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie i w Muzeum Warszawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja praw Pana/Pani nastąpi po przesłaniu maila na adres sklep.mw@sklep.muzeumwarszawy.pl lub na dane kontaktowe Muzeum Warszawy.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl